Tuesday, February 16, 2010

siguro kaya tayo ini

siguro kaya tayo iniiwanan ng mga mahal natin dahil may darating pang ibang mas magmamahal sa'tin - 'yung hindi tayo sasaktan at paasahin...'yung magtatama ng lahat ng mali sa buhay natin". :))- love u beh

Posted via web from searching for ella's posterous

Post a Comment