Monday, July 26, 2010

gmanews "Inilihim at

gmanews "Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa." -PNoy

Posted via email from searching for ella's posterous

Post a Comment